Video hướng dẫn sử dụng OrderApp

  1. Video hướng dẫn tổng quan cách sử dụng OrderApp:

2. Video hướng dẫn chọn món và thanh toán

3. Video hướng dẫn chọn món và thanh toán theo hình thức trả sau

4. Hướng dẫn tạo mới thành viên và thêm thành viên vào đơn hàng

5. Hướng dẫn thanh toán bằng hình thức ví điện tử

6. Hướng dẫn tạo đơn hàng giao đi

pageVideo hướng dẫn sử dụng OrderApp

Last updated