LOOP SMART WIFI

Smart WiFi cho bạn lợi thế gì?

WiFi Connector

Quản lý smart wifi

Truy cập wifi không cần mật khẩu, gia tăng tính tiện dụng và trải nghiệm khách hàng

WiFi Welcome

Quản lý trang điều hướng kết nối wifi

Thay đổi giao diện linh hoạt, định dạng quảng cáo sáng tạo và hấp dẫn. Đưa ra trang chào phù hợp với từng mục tiêu khách hàng.

WiFi Advertising

Sử dụng wifi như một kênh quảng cáo

Đảm bảo thông tin chiến dịch chạm đúng đối tượng, tỉ lệ tiếp cận khách hàng cao, tạo sự lan truyền và độ tin cậy.

WiFi Feedback Thu thập phản hồi khách hàng

Chủ động khảo sát và tổng hợp ý kiến người dùng, thấu hiểu thị trường và khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng.

WiFi Behavior

Phân tích hành vi khách hàng

Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả khách hàng tiềm năng và trung thành.

Last updated