User guide
Search…
Giao diện bán hàng trên Mobile App

1. Hướng dẫn đăng nhập và đăng trên Mobile App

1.1. Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập cho nhân viên tại cửa hàng:
Chọn biểu tượng của LOOP trên màn hình Điện thoại. Tại giao diện đăng nhập, lần lượt nhập mã thương hiệu, số điện thoại và mật khẩu mà nhân viên được cấp quản lý cung cấp, sau đó ấn Đăng nhập.
Tiếp theo, chọn chi nhánh để đăng nhập:
Đăng nhập thành công, bạn nhập số tiền đầu ca để bắt đầu bán hàng:

1.2. Đăng xuất và cắt

Chọn Thanh công cụ ẩn (biểu tượng 3 gạch góc phải trên cùng giao diện chính của phần mềm), chọn đăng xuất.
Đăng xuất:
Đăng xuất và cắt ca:

2. Hướng dẫn nhận đơn hàng E-com

Trên Mobile App, bạn có thể nhận đơn hàng từ website trả về.
Chọn đơn hàng E-COM. Giao diện toàn bộ đơn sẽ hiện ra:
Giao diện hiển thị tất cả các đơn trên Mobile App
Màn hình sẽ hiện tất cả các đơn hàng E-com của cửa hàng, bạn có thể chọn từng tình trang đơn tương ứng: đơn hàng mới, đơn chuẩn bị, đơn vận chuyển,... bằng cách chọn tình trạng tương ứng trên thanh ngang tại đầu trang.
Tại đây, đối với những đơn đã được shipper nhận, các bạn nhân viên tại cửa hàng không thể ấn huỷ đơn:
Giao diện đơn hàng đã được tài xế chấp nhận
Đối với những đơn hàng chưa được shipper chấp nhận, bạn có thể ấn huỷ đơn, sau chọn lý do huỷ và xác nhận:
Giao diện lý do huỷ đơn

3. Hướng dẫn xem báo cáo ca

Chọn Thanh công cụ ẩn (biểu tượng 3 gạch góc phải trên cùng giao diện chính của phần mềm), chọn Quản lý ca để xem thông tin về ca làm việc của nhân viên tại cửa hàng.
Giao diện chọn quản lý ca
Thông tin về ca gồm các thông tin về:
  • Doanh thu trong ca (Tiền nhập đầu ca, đơn chưa hoàn thành, tổng tiền đơn lỗi, số tiền giảm giá)
  • Chi tiết bán hàng: Combo bán được, Món ăn bán được, Topping bán được.
Ngoài ra, phần chi tiết bán hàng, các bạn có thể chọn xem chi tiết theo từng combo, món ăn, tpopping bằng cách ấn trực tiếp vào các mụ trong phần chi tiết bán hàng
Giao diện hiện ra sẽ như sau:
Tại đây, có thể in ra từng hoá đơn chi tiết ca theo từng danh mục: combo, món ăn, topping.