Video hướng dẫn sử dụng trang quản lý Manage

  1. Video tổng quan cách sử dụng trang Manage

2. Video hướng dẫn tạo Combo món ăn

3. Video hướng dẫn tạo chương trình giảm giá

4. Hướng dẫn tạo Voucher

5. Hướng dẫn tích hợp thanh toán bằng các ví điện tử

6. Hướng dẫn tích hợp hình thức giao hàng bằng Ahamove

Last updated